Visie en werking

 Karnuffel = Zuid-Afrikaans voor: aanvlijen, zich uit genegenheid tegen iemand aandrukken.

Waarom huisje Karnuffel?

Wij vinden het één van de belangrijkste aspecten van onze opvang dat we een gevoel van geborgenheid kunnen geven aan onze opvangkindjes.

Ook willen we ervoor zorgen dat de kindjes zichzelf kunnen 'thuis-voelen'.

Om dit op een originele manier in onze naam duidelijk te maken, zochten we naar vertalingen die ook mooi zouden klinken als 'kribbe-naam'.

Na lange zoekacties via Google-translate vonden we het Zuid-Afrikaanse woord: Karnuffel.

Dit wilden we dan een vrolijkere, herkenbaardere toets geven en zo kwamen we op:

Huisje Karnuffel.

 

Onze naam zegt het dus zelf: wij vinden het heel erg belangrijk dat onze opvang-kindjes zich thuis voelen bij ons. Dat ze zich goed kunnen voelen in een veilige omgeving op zowel lichamelijk als psychisch vlak. Dit proberen we door heel correct en consequent met onze opvang-kindjes om te gaan. We streven naar duidelijkheid, elke dag een vast ritme, zodat ze weten wat er gaat komen. Zo voelen ze zich 'veiliger'. We streven er ook steeds naar dat onze opvang-kindjes steeds weer geboeid raken door het materiaal, speelgoed en onze activiteiten, die we ook aanpassen aan thema's/seizoenen om ze zo wat meer bij te brengen van de wereld om ons heen.

We kozen er bewust voor om een kleinschalig kinderdagverblijf te behouden. Dit om steeds het contact met onze Karnuffeltjes en hun ouders te kunnen waarborgen.

Wij vinden het ook heel belangrijk om 'samen te werken' met de ouders van onze opvang-kindjes. We moeten allemaal aan 'hetzelfde zeel trekken' om iets te bekomen. Niet alleen voor opvoedingsprobleempjes maar ook voor de kleine dingen: vb: stimuleren van de ontwikkeling. Als wij leren om een kindje zelf te leren eten dan praten we hierover met de ouders en leggen we duidelijk uit hoe het bij ons juist verloopt. Evenals met zindelijkheid, leren van een bekertje drinken, ...

Verder proberen wij op een warme manier onze opvang-kindjes te stimuleren, in alle aspecten van hun ontwikkeling, zodat ze helemaal stevig in hun schoenen staan om de grote stap naar school te zetten.