Visie en werking

 Karnuffel = Zuid-Afrikaans voor: aanvlijen, zich uit genegenheid tegen iemand aandrukken.

Waarom huisje Karnuffel?

Wij vinden het één van de belangrijkste aspecten van onze opvang dat we een gevoel van geborgenheid kunnen bieden aan onze opvangkindjes.

Ook willen we ervoor zorgen dat de kindjes zichzelf kunnen 'thuis-voelen'.

Om dit op een originele manier in onze naam duidelijk te maken, zocht ik naar vertalingen die ook mooi zouden klinken als naam voor een kinderopvang.

Na lange zoekacties via Google-translate vond ik het Zuid-Afrikaanse woord: Karnuffel.

Dit wou ik dan een vrolijkere, herkenbaardere toets geven en zo kwam ik op:

Huisje Karnuffel.

 

Onze naam zegt het dus zelf: wij vinden het heel erg belangrijk dat onze opvang-kindjes zich thuis voelen bij ons. Dat ze zich goed kunnen voelen in een veilige omgeving op zowel lichamelijk als psychisch vlak. Dit proberen we door heel correct en consequent met onze opvang-kindjes om te gaan. We streven naar duidelijkheid, elke dag een vast ritme ( vanaf een bepaalde leeftijd, niet voor de kleinste babytjes), zodat de kinderen weten wat er gaat komen. Zo voelen ze zich 'veiliger'. We streven er ook steeds naar dat onze opvang-kindjes steeds weer geboeid raken door het materiaal, de omgeving, het speelgoed en onze activiteiten, die we ook aanpassen aan thema's/seizoenen om de kinderen zo wat meer bij te brengen van de wereld om ons heen. Ook in onze inrichting kan je een huishoudelijke sfeer terugvinden. 

We kozen er bewust voor om een kleinschalig kinderdagverblijf te behouden. Dit om steeds het contact met onze Karnuffeltjes en hun ouders te kunnen waarborgen. 

Wij vinden het ook heel belangrijk om 'samen te werken' met de ouders van onze opvang-kindjes. We moeten allemaal aan 'hetzelfde zeel trekken' om iets te bekomen. Niet alleen voor opvoedingsprobleempjes maar ook voor de kleine dingen: vb: stimuleren van de ontwikkeling. Als wij leren om een kindje zelf te leren eten dan praten we hierover met de ouders en leggen we duidelijk uit hoe het bij ons juist verloopt. Evenals met zindelijkheid, leren van een bekertje drinken, ... Transparantie naar de ouders toe vinden we erg belangrijk. We zijn ons er bewust van dat ouders erg veel missen tijdens de uren dat hun kindje naar de opvang gaat. We proberen dit een beetje op te vangen door veel foto's en filmpjes te maken. Zo kunnen ouders onze activiteiten volgen en een beetje een vlieg zijn in ons 'Karnuffel-huisje'.

Verder proberen wij op een warme manier onze opvang-kindjes te stimuleren, in alle aspecten van hun ontwikkeling, zodat ze helemaal stevig in hun schoenen staan om de grote stap naar school te zetten.

Ons Huishoudelijk Reglement kan ten allen tijden, door iedereen, opgevraagd worden door een e-mail te sturen naar huisje_karnuffel@hotmail.com. We sturen het Huishoudelijk Reglement dan digitaal door.

Toekomstige ouders kunnen een kijkje komen nemen door een afspraak te maken voor een rondleiding. We geven echter alleen een rondleiding indien er effectief een opvangplaatsje vrij is die aan de opvangvraag voldoet.